ابزار پرده خوش آمدگویی
ابزار وبلاگ
کوسالان
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

  
 تیتر تمام روز نامه ها

سایت آموزش ریاضی

بانک سوالات دوره ی ابتدایی

 

 پیش از اینکه در باره ی زندگی

گذشته و شخصیت من قضاوت کنی

خودت را جای من بگذار

از مسیری که من گذشته ام عبور کن

با غصه ها تردیدها ترس ها و دردهاو خند هایم زندگی کن

یادت باشد

هرکسی سرگذشتی دارد

هرگاه به جای من زندگی

کردی آنگاه می توانی

درباره من قضاوت کنی

تاریخ : یادداشت ثابت - جمعه 91/9/4 | 9:26 عصر | نویسنده : فهمی خدامرادی | نظر

 

بدون شرح.......کورد
تاریخ : چهارشنبه 96/10/6 | 10:56 عصر | نویسنده : فهمی خدامرادی | نظر
تاریخ : سه شنبه 95/9/2 | 8:54 عصر | نویسنده : فهمی خدامرادی | نظر

 
تاریخ : سه شنبه 95/8/25 | 9:11 عصر | نویسنده : فهمی خدامرادی | نظر

نمایی زیبا ازمدرسه شهیدباهنرگوشخانی
تاریخ : پنج شنبه 95/8/20 | 10:13 عصر | نویسنده : فهمی خدامرادی | نظر
تاریخ : یکشنبه 94/8/24 | 10:3 عصر | نویسنده : فهمی خدامرادی | نظر

لبخند را به دیگران هدیه دهید (عکس متحرک)  www.taknaz.ir
تاریخ : چهارشنبه 94/8/13 | 8:33 عصر | نویسنده : فهمی خدامرادی | نظر

کاش همه برادرا اینطوری بودن که...؟!

دو برادر با هم در مزرعه خانوادگی کار می کردند که یکی از آنهاازدواج کرده بود و خانواده بزرگی داشت و

دیگری مجرد بود .

شب که می شد دو برادر همه چیز از جمله محصول و سود را با هم نصف می کردند . یک روز برادر مجرد با

خودش فکر کرد و گفت :‌

(( درست نیست که ما همه چیز را نصف کنیم . من مجرد هستم و خرجی ندارم ولی او خانواده بزرگی را اداره

می کند . ))

بنابراین شب که شد یک کیسه پر از گندم را برداشت و مخفیانه به انبار برادر برد و روی محصول او ریخت .

در همین حال برادری که ازدواج کرده بود با خودش فکر کرد و گفت :‌(( درست نیست که ما همه چیز را نصف

کنیم . من سر و سامان گرفته ام ولی او هنوز ازدواج نکرده و باید آینده اش تأمین شود . ))

بنابراین شب که شد یک کیسه پر از گندم را برداشت و مخفیانه به انبار برادر برد و روی محصول او ریخت .

سال ها گذشت و هر دو برادر متحیر بودند که چرا ذخیره گندمشان همیشه با یکدیگر مساوی است . تا آن که

در یک شب تاریک دو برادر در راه انبارها به یکدیگر برخوردند . آن ها مدتی به هم خیره شدند و سپس بی آن که

سخنی بر لب بیاورند کیسه هایشان را زمین گذاشتند و یکدیگر را در آغوش گرفتند ........
تاریخ : سه شنبه 94/7/21 | 9:34 عصر | نویسنده : فهمی خدامرادی | نظر
گروه A: بزرگسالان دزلی/کارخانه قارچ/ نوجوانان ژریژه ودهیاری دمیو

گروهB:کرایه دول نوین/اوراز مریوان/نوجوانان سروآباد /ماضی بن ونودشه  

گروهC:دهیاری ژریژه/دفترخانه 46سروآباد/نوجوانان نوین /سلین ب وبریار کانی دینار

گروه D:سلین الف/زریبار مریوان/دهیاری دزلی/سردانی ودگاگا
http://uupload.ir/files/g9d7_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B6%DB%B2%DB%B5_%DB%B2%DB%B0%DB%B3%DB%B8%DB%B1%DB%B6.jpg

شروع بازیها روز پنج شنبه  مورخ94/04/04ساعت 20/30

بازی اول :کارخانه قارچ با بزرگسالان دزلی    0----2
بازی دوم اوراز با نودشه                          2----0
بازی سوم نوجوانان ژریژه بادهیاری دمیو      0----2
بازی چهارم نوجوانان سروآباد با ماضی بن   1----2

بازیهای جمعه94/04/05
بازی اول:ماضی بن بانودشه                     2----1
بازی دوم :اوراز با کرایه دول                     1----2
بازی سوم:نوجوانان ژریژه بابزرگسالان دزلی 0----2
بازی چهارم:دهیاری دمیو با کارخانه قارج    0----2
بازیهای شنبه 94/04/06
بازی اول :نوجوانان سروآباد باکرایه دول    0----2
بازی دوم :ماضی بن با اوراز                  0----2
بازی سوم : دهیاری دمیو با بزرگسالان دزلی2----1
بازی چهارم:ماضی بن با کرایه دول            2 ----1
بازیهای یکشنبه 94/04/07
بازی اول :نودشه با نوجوانان سروآباد 2----0
بازی دوم:نوجوانان ژریژه باکارخانه قارچ0----2
بازی سوم:نودشه با کرایه دول         0----2
بازی چهارم :اوراز با نوجوانان سروآباد 2----0
بازیهای دوشنبه94/04/08
بازی اول:سلین ب بانوجوانان نوین       2----0
بازی دوم :دفترخانه 46بابریارکانی دینار 2----0
بازی سوم:زریبار مریوان بادگاگا          2----0
بازی چهارم: سردانی با دهیاری دزلی 2----0
بازیهای سه شنبه94/04/09
بازی اول :بریار باسلین ب            1----2
بازی دوم :سلین الف بازریبارمریوان1----2
بازی سوم :دهیاری ژریژه بادفترخانه2----0
بازی چهارم :سردانی بادگاگا        2----0
بازیهای جهار شنبه 94/04/10
بازی اول نوجوانان نوین بادهیاری ژریژه0----2
بازی دوم:سلین الف بادهیاری دزلی   2----0
بازی سوم:دفترخانه باسلین ب         2----1
بازی چهارم: زریبار با سردانی          2----0بازیهای روزپنج شنبه94/04/11

بازی اول:دهیاری ژریژه باسلین ب1----2
بازی دوم نوجوانان نوین بابریار    2----1
بازی سوم :سلین الف با سردانی2----0
بازی چهارم نوجوانان دزلی بادگاگا2----1

بازیهای جمعه 94/04/12
بازی اول دهیاری ژریژه با بریار             2----0
بازی دوم سلین الف با دگاگا               2----0
بازی سوم نوجوانان دزلی بازریبار مریوان0----2
بازی چهارم نوجوانان نوین بادفترخانه    2----1

شروع مرحله دوم بازیها
ازگروه اول بزرگسالان دزلی تیم اول وکارخانه قارچ تیم دوم به مرحله بعدراه یافتند.
ازگروه دوم اورازتیم اول وکرایه دول تیم دوم  به مرحله بعدراه یافتند.
ازگروه سوم ژریژه اول وتیم سلین ب به مرحله بعد راه یافتند.
ازگروه چهارم تیم خوب زریبار اول وتیم سلین الف به مرحله دوم راه یافتند.
مرحله بعدی بازیها تک حذفی بوده وشنبه شب شروع میشود.

بازیهای شنبه13/04/94
بازی اول:دزلی با سلین ب         2----1
بازی دوم:کرایه دول نوین باژریژه2----1
بازی سوم:زریبار با کارخانه قارچ2----0
بازی چهارم:سلین الف با اوراز   2----0

بازیهای یکشنبه 94/04/14
 بازی اول :دزلی با زریبار0----3
بازی دوم:سلین الف با نوین3----1

http://uupload.ir/files/awb4_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B6%DB%B3%DB%B0_%DB%B2%DB%B2%DB%B4%DB%B8%DB%B0%DB%B1.jpg
مراسم اختتامیه


بازیهای روز دوشنبه :94/04/15
بازی اول :(رده بندی) دزلی با نوین ساعت 20:30برنده تیم دزلی
بازی دوم :(فینال ) زریبار  با سلین ساعت 21:30برنده تیم سلین
آیا ازنحوه برگزاری مسابقات رضایت دارید؟


منتظر نظرات شما هستیم

برچسب‌ها: ورزشی

تاریخ : سه شنبه 94/4/2 | 10:1 عصر | نویسنده : فهمی خدامرادی | نظر

خدایا

خدایا! سرده این پایین !

                              از اون بالا تماشا کن!

اگه میشه فقط گاهی،

                              بیا دست منو (ها) کن،

خدایا! سرده این پایین،

                              ببین دستامو،می لرزه!

دیگه حتی همه دنیا،

                              به این دوری نمی ارزه،

خدا گاهی که دلتنگم،

                              از اون بالا تو می بینی،

بگو گاهی که غمگینم،

                              تو هم دلتنگ و غمگینی؟

خدایا! کس نمی بینه،

                              که دنیا زیر چشماته،

یه عمره یادمون رفته،

                              زمین دار مکافاته،

خدایا! وقت برگشتن،

                              یه کم با ما مدارا کن،

شنیدم گرمه آغوشت،

                              اگه میشه منم جا کن
تاریخ : یکشنبه 94/2/13 | 10:6 عصر | نویسنده : فهمی خدامرادی | نظر
       

.: Weblog Themes By VatanSkin :.